Centrum Nauki Kopernik | Warszawa
24-25 października 2017 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

O Konferencji

Wyjątkowe spotkanie

Konferencja jest okazją do omówienia w gronie wybitnych ekspertów i praktyków, bieżących problemów wynikających ze stosowania prawa zamówień publicznych.

Ciekawa formuła

Prawo zamówień publicznych to zarówno teoria, jak i praktyka. Z tego powodu konferencja łączy w sobie wykłady i warsztaty praktyczne.

Dla kogo?

Konferencja skierowana jest do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych (wykonawców, zamawiających, prawników).

Program

DZIEŃ 1

Panel 1
9.30 – 11.15

Zmiana umowy o zamówienie publiczne
Włodzimierz Dzierżanowski
9.30 – 10.05

Prawne aspekty elektronizacji zamówień publicznych
Bartłomiej Wachta
10.05 – 10.40

Podział zamówienia na części i umowa ramowa jako metody na odformalizowanie i uelastycznienie zamówień publicznych
Tomasz Zalewski
10.40 – 11.15

Panel 2
11.45 – 12.55

Poleganie na potencjale podmiotów trzecich – najczęstsze błędy, wątpliwości interpretacyjne i najnowsze orzecznictwo
Irena Skubiszak-Kalinowska
11.45 – 12.20

Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy
Dariusz Ćwik
12.20 – 12.55

Panel 3
13.40 – 16.00

Uzupełnienie oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26 ustawy Pzp po nowelizacji (5 procedur zamiast 1)
Joanna Presz-Król
13.40 – 14.15

Opisywanie przedmiotu zamówienia po nowelizacji z 2016 r. – zasady, problemy i najnowsze orzecznictwo
Jacek Jerka
14.15 – 14.50

Żądanie przez zamawiającego niedozwolonych lub zbędnych dokumentów w świetle praktyki kontroli projektów współfinansowanych z funduszy UE i najnowszego orzecznictwa
Lidia Piotr-Krajecka
14.50 – 15.25

Zatrzymanie wadium przez zamawiającego w kontekście najnowszego orzecznictwa KIO i SN
Grzegorz Wicik
15.25 – 16.00

DZIEŃ 2

Warsztat nr 1
9.30 – 11.00

Pozacenowe kryteria wyboru oferty
Dariusz Koba
9.30 – 11.00

Warsztat nr 2
11.30 – 13.00

Pisanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej
Sebastian Pietrzyk
11.30 – 13.00

Warsztat nr 3
13.45 – 15.15

Sporządzanie umowy w sprawie zamówienia publicznego
Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska
13.45 – 15.15

Warsztat nr 4
15.45 - 17.15

Wypełnianie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
Robert Siwik
15.45 – 17.15

Prelegenci

Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski

Radca prawny, partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

Irena Skubiszak-Kalinowska

Irena Skubiszak-Kalinowska

Radca prawny, właściciel kancelarii ISK, były arbiter z listy Prezesa UZP, wyróżniona Chambers Global 2016, współautor komentarza do ustawy Pzp.

Robert Siwik

Robert Siwik

Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP) oraz przewodniczący Komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Grzegorz Wicik

Grzegorz Wicik

Radca prawny. Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych.

Dariusz Koba

Dariusz Koba

Członek Rady Zamówień Publicznych, właściciel Koba Consulting Group

Włodzimierz Dzierżanowski

Włodzimierz Dzierżanowski

Doktor nauk prawnych, w latach 2002 – 2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Joanna Presz-Król

Joanna Presz-Król

Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii PIERÓG & Partnerzy.

Jacek Jerka

Jacek Jerka

Prawnik, członek Rady Zamówień Publicznych oraz rzecznik dyscypliny finansów publicznych.

Sebastian Pietrzyk

Sebastian Pietrzyk

Adwokat, partner w kancelarii Pietrzyk Dubicki i Wspólnicy, Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).

Małgorzata Dobrzyńska - Dąbska

Małgorzata Dobrzyńska - Dąbska

Radca prawny w kancelarii Allen & Overy, Przewodnicząca grupy jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP).

Dariusz Ćwik

Dariusz Ćwik

Radca prawny, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Bartłomiej Wachta

Bartłomiej Wachta

Senior Partner w kancelarii MARUTA WACHTA. Specjalista w obszarze prawa nowych technologii, posiada ponad 15 – letnie doświadczenie w kontraktach IT.

Lidia Piotr-Krajecka

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, arbiter UZP w latach 1996-2007, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

CENTRUM KONFERENCYJNE KOPERNIK
UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 20
00-390 WARSZAWA

Partnerzy

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Partnerzy

Zgłoszenia

Cała konferencja (2 dni)

Cena: 990 zł + VAT

(Cena za 1 uczestnika)

1 dzień konferencji (do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(Cena za 1 uczestnika)

Rabaty:

    • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
    • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz klientów systemu informacji prawnej SIP.LEGAL obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4.Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.