Centrum Konferencyjne Adgar Plaza | Warszawa
18-19 października 2018 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

O Konferencji

Wyjątkowe spotkanie

Konferencja jest okazją do omówienia w gronie wybitnych ekspertów i praktyków, bieżących problemów wynikających ze stosowania prawa zamówień publicznych.

Ciekawa formuła

Prawo zamówień publicznych to zarówno teoria, jak i praktyka. Z tego powodu konferencja łączy w sobie wykłady i warsztaty praktyczne.

Dla kogo?

Konferencja skierowana jest do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych (wykonawców, zamawiających, prawników).

Program

DZIEŃ 1
Wykłady

Panel 1
Nowe przepisy mające wpływ na zamówienia publiczne

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce – czy jesteśmy gotowi na rewolucję?
Zygmunt Kopacz
9.00 – 9.30

Ustawa o jawności życia publicznego – doświadczenia i wpływ na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

9.30– 10.00

Ochrona konkurencji – nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa, nadużycie pozycji dominującej przez zamawiającego, najnowsze orzecznictwo

10.00 – 10.30

Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych – RODO, nowa ustawa o ochronie danych osobowych, obowiązki zamawiających i wykonawców
10.30 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 11.30

Panel 2
PZP w praktyce

Procedura odwrócona – zastosowanie, wpływ na wynik postępowania, błędy zamawiających, najnowsze orzecznictwo
Dariusz Ćwik/Mateusz Brzeziński
12.15 – 13.00

Przerwa na lunch
13.00 – 13.45

Kary umowne w umowach o zamówienia publiczne – problemy praktyczne i najnowsze orzecznictwo

13.45 – 14.15

Najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i TSUE na temat zamówień publicznych

14.15 – 15.15

Pozacenowe kryteria wyboru – najczęstsze błędy

15.15 – 15.45

Zasada proporcjonalności przy formułowaniu warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi w praktyce
Piotr Trębicki
15.45 – 16.15

Zasady wypłacania zaliczek przy udzielaniu zamówień publicznych

16.15 – 16.45

DZIEŃ 2
Warsztaty

Warsztaty - część 1

Poprawianie i uzupełnianie ofert i dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Dariusz Koba
9.00 – 10.30

Warsztaty - część 2

Elektronizacja zamówień publicznych – podpis elektroniczny, eFakturowanie, platforma E-Zamówienia, błędy i dobre praktyki

11.00 – 12.30

Warsztaty - część 3

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wypełniania, kontrowersje, najnowsze orzecznictwo

13.15 – 14.45

Warsztaty - część 4

Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – warsztaty nad rozporządzeniem w sprawie dokumentów

15.15 – 16.45

Prelegenci

Paweł Granecki

Paweł Granecki

Radca Prawny, autor książki ``Prawo zamówień publicznych. Komentarz`` (wyd. C.H. Beck).

Piotr Trębicki

Piotr Trębicki

Radca prawny, partner w kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Wyróżniony w rankingu Chambers Europe (2018, 2017) w kategorii zamówienia publiczne.

Robert Siwik

Robert Siwik

Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik. Przewodniczący Komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Lidia Piotr-Krajecka

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, arbiter UZP w latach 1996-2007. Przewodnicząca grupy zamówień sektorowych w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP).

Andrzej Łukaszewicz

Andrzej Łukaszewicz

Trener zamówień publicznych, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).

Joanna Presz-Król

Joanna Presz-Król

Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii PIERÓG & Partnerzy.

Irena Skubiszak-Kalinowska

Irena Skubiszak-Kalinowska

Radca prawny, właściciel kancelarii ISK, były arbiter z listy Prezesa UZP, wyróżniona Chambers Global 2016, współautor komentarza do ustawy Pzp.

Anna Moczulska

Anna Moczulska

Radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy.

Zygmunt Kopacz

Zygmunt Kopacz

Pełnomocnik Zarządu Open Nexus

Dariusz Ćwik

Dariusz Ćwik

Radca prawny, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy.

Mateusz Brzeziński

Mateusz Brzeziński

Starszy prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy.

Prelegent w trakcie potwierdzania

Prelegent w trakcie potwierdzania

.

dr Włodzimierz Dzierżanowski

dr Włodzimierz Dzierżanowski

Prezes zarządu Grupy Sienna, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych (2002 r. – 2005 r.)

Dariusz Koba

Dariusz Koba

Członek Rady Zamówień Publicznych, właściciel Koba Consulting Group

Prelegent w trakcie potwierdzania

Prelegent w trakcie potwierdzania

.

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa
Wskazówki dotyczące dojazdu i parkingu

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjny Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a (wspólne wejście z Urzędem Zamówień Publicznych). Po wejściu do budynku należy kierować się w prawą stronę, gdzie znajduje się Recepcja Centrum oraz rejestracja uczestników konferencji.

Parking:

Kompleks Adgar dysponuje trzypoziomowym parkingiem podziemnym na ponad 600 miejsc. Po zwalidowaniu biletu parkingowego przez uczestnika konferencji w Recepcji Centrum, koszt parkingu wynosi 2 pln/h.

Partnerzy

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Partnerzy

Zgłoszenia

Cała konferencja (2 dni)

Cena: 990 zł + VAT

(1217,70 zł brutto)
Cena za 1 uczestnika

1 dzień konferencji (do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)
Cena za 1 uczestnika

Rabaty:

    • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
    • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz klientów systemu informacji prawnej SIP.LEGAL obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4.Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór dni

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.